lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

 

Institutionens grundutbildning är i huvudsak inom studieinriktning energiteknik inom M-programmet men kurser ges också för Civ ing-programmet teknisk fysik samt Brandingenjörsprogrammet. Kurser ges dels inom grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och turbulens, dels som mer tillämpade ämnen som förbränningsmotorer, kraftverksteknik, gasturbiner, gasteknik, turbulent förbränning, energianvändning och energiförsörjning, energi och miljö m.m. Institutionen utvecklar och förnyar kontinuerligt sina kurser såväl avseende innehåll som pedagogik.

 

Sidansvarig: