lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Prefekt: Professor Magnus Genrup

Energihushållning: Biträdande universitetslektor Kerstin Sernhed

Kraftverksteknik: Professor Jens Klingmann; Professor Magnus Genrup

Förbränningsmotorer: Professor Öivind Andersson, Professor Per Tunestål

Strömningsteknik: Professor Xue-Song Bai; Professor Johan Revstedt

Värmeöverföring: Professor Bengt Sundén; Professor Christoffer Norberg

Administration: Administrativ chef: Catarina Lindén; Ekonom: Julia Hansson; Utbildningssamordnare: Isabelle Frej

Postadress

Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 LUND
Sweden

Internpost

Hämtställe 9

Besöksadress

Besöksadress: Ole Römers väg 1, Lund

Expedition


Telefon:
046-222 92 80

Fax: 046-222 47 17

E-post: expedition@energy.lth.se

Sidansvarig: