lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Institutionen för Energivetenskaper

Här bedriver vi utbildning och forskning inom energiområdet. Kurser ges t.ex. i grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och turbulens, men även i mer tillämpade ämnen som energianvändning, energiförsörjning, förbränningsmotorteknik, kraftverksteknik, gasturbiner och turbulent förbränning.

Institutionens forskning spänner över djup och bredd och avser fenomen och mekanismer, komponenter, processer samt system. Modellering och simulering samt experimentell verksamhet med laserbaserad mätteknik är typiska inslag. 

Övrigt

Disputation i Elektroteknik

Tid: 2021-01-22 09:15

Övrigt

Disputation i Teknisk mikrobiologi

Tid: 2021-01-22 10:00

Aktuellt

Vårt nya masterprogram i Hållbar Energi är nu godkänt av utbildningsnämnden på LU-nivå. Det betyder att vi kan välkomna de första studenterna hösten 2021.

 

 

Kontakt

Telefon: 046-222 92 80
Fax:       046-222 47 17

Postadress
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Internpostadress: HS 9

Besöksadress
Naturvetarvägen 18, Kemicentrum, KC:4