lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Institutionen för Energivetenskaper på LTH

Institutionen för Energivetenskaper benämndes fram till 1 juli 2005 Värme- och kraftteknik. Det institutionsnamnet fanns vid starten av M-utbildningen. Den utveckling som verksamheten har genomgått gör dock att det nya namnet är mer adekvat och speglar den samlade verksamheten betydligt bättre. Alltsedan början av 1990-talet har institutionen vuxit och under dess tak bedrivs nu mycket omfattande forskning, forskarutbildning och grundutbildning. 

Institutionen har idag c.a 90 anställda varav 12 professorer, 2 emeriti, 4 universitetslektorer, 1 universitetsadjunkt, några forskarassistenter och c.a 40 doktorander. Därutöver finns det också ett antal tekniker samt administrativ personal.

Forskningsmässigt är institutionen indelad i fem avdelningar, nämligen:
Energihushållning
Förbränningsmotorer
Kraftverksteknik
Strömningsteknik
Värmeöverföring
Forskningen spänner över djup och bredd och avser fenomen och mekanismer, komponenter, processer samt system. Modellering och simulering samt experimentell verksamhet med laserbaserad mätteknik är typiska inslag.

Institutionens lokaler och laboratorier är utspridda i M-huset och dessutom har vi några kontor och laboratorier i Enoch Thulin-laboratoriet på Fysicum

Aktuellt

Disputation i värmeöverföring

Chenglong Wang försvarar sin doktorsavhandling den 27:e maj.

Disputation i förbränningsmotorteknik

Jessica Dahlström försvarar sin doktorsavhandling den 3:e juni.

Disputation i förbränningsmotorteknik

Mengqin Shen försvarar sin doktorsavhandling den 15:e juni.

Disputation i förbränningsmotorteknik

Prakash Narayanan Arunachalam försvarar sin doktorsavhandling den 17:e juni.

Kontaktuppgifter

Telefon: 046-222 92 80
Fax:       046-222 47 17

Postadress
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Internpostadress: HS 9

Besöksadress
Ole Römers väg 1, M-huset

Internt

ABSENCE  används för att lägga in semestrar och tjänsteresor m.m.

Genuscertifiering

Intranet