lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Institutionen för Energivetenskaper

Här bedriver vi utbildning och forskning inom energiområdet. Kurser ges t.ex. i grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och turbulens, men även i mer tillämpade ämnen som energianvändning, energiförsörjning, förbränningsmotorteknik, kraftverksteknik, gasturbiner och turbulent förbränning.

Institutionens forskning spänner över djup och bredd och avser fenomen och mekanismer, komponenter, processer samt system. Modellering och simulering samt experimentell verksamhet med laserbaserad mätteknik är typiska inslag. 

Disputation

Disputation i Biomedicinsk teknik

Tid: 2019-12-06 09:00

Disputation

Disputation i Livsmedelsteknologi

Tid: 2019-12-06 09:15

Disputation

Disputation i Teknisk vattenresurslära

Tid: 2019-12-06 10:15

Aktuellt

Disputation i Värmeöverföring

Helge Averfalk försvarar sin avhandling den 11/12

Disputation i Strömningsteknik

Christian Ibron försvarar sin avhandling den 13/12

 

 

Kontakt

Telefon: 046-222 92 80
Fax:       046-222 47 17

Postadress
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Internpostadress: HS 9

Besöksadress
Ole Römers väg 1, M-huset