lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Institutionen för Energivetenskaper

Här bedriver vi utbildning och forskning inom energiområdet. Kurser ges t.ex. i grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och turbulens, men även i mer tillämpade ämnen som energianvändning, energiförsörjning, förbränningsmotorteknik, kraftverksteknik, gasturbiner och turbulent förbränning.

Institutionens forskning spänner över djup och bredd och avser fenomen och mekanismer, komponenter, processer samt system. Modellering och simulering samt experimentell verksamhet med laserbaserad mätteknik är typiska inslag.

Våra fem forskningsavdelningar är:

Energihushållning
Förbränningsmotorer

Kraftverksteknik

Strömningsteknik

Värmeöverföring

Välkommen till Institutionen för Energivetenskaper på LTH.

Institutionen för Energivetenskaper benämndes fram till 1 juli 2005 Värme- och kraftteknik. Det institutions-namnet fanns vid starten av M-utbildningen. Den utveckling som verksamheten har genomgått gör dock att det nya namnet är mer adekvat och speglar den samlade verksamheten betydligt bättre. Alltsedan början av 1990-talet har institutionen vuxit och under dess tak bedrivs nu mycket omfattande forskning, forskarutbildning och grundutbildning. 

Institutionen har idag c.a 90 anställda varav 11 professorer, 2 emeriti, 8 universitetslektorer, 2 universitetsadjunkter, några forskarassistenter och c.a 40 doktorander. Därutöver finns det också ett antal tekniker samt administrativ personal.

Forskningsmässigt är institutionen indelad i fem avdelningar, nämligen: Energihushållning, Kraftverksteknik, Förbränningsmotorer, Strömningsteknik samt Värmeöverföring. Forskningen spänner över djup och bredd och avser fenomen och mekanismer, komponenter, processer samt system. Modellering och simulering samt experimentell verksamhet med laserbaserad mätteknik är typiska inslag.

Institutionens lokaler och laboratorier är utspridda i M-huset och dessutom har vi några kontor och laboratorier i Enoch Thulin-laboratoriet på Fysicum.

 

 

Aktuellt

Licentiatseminarium i Värmeöverföring

Zhen Cao försvarar sin licentiatssavhandling den 25 januari.

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 046-222 92 80
Fax:       046-222 47 17

Postadress
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Internpostadress: HS 9

Besöksadress
Ole Römers väg 1, M-huset

Internt

ABSENCE  används för att lägga in semestrar och tjänsteresor m.m.

Genuscertifiering

Intranet