lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Institutionens grundutbildning är i huvudsak inom studieinriktning energiteknik inom M-programmet men kurser ges också för Civ ing-programmet teknisk fysik samt Brandingenjörsprogrammet. Kurser ges dels inom grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och turbulens, dels som mer tillämpade ämnen som förbränningsmotorer, kraftverksteknik, gasturbiner, gasteknik, turbulent förbränning, energianvändning och energiförsörjning, energi och miljö m.m. Mer info om respektive kurs och kursplaner finner du på LTH:s kurssida

I kurserna använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via canvas.education.lu.se  med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som du fått via e-posten.

Som student kan du välja mellan följande Specialiseringar:

För mer information

Studierektor för Grundutbildning

Martin Andersson martin.andersson@energy.lth.se
+46 46 222 4908

Utbildningssamordnare

Isabelle Frej
isabelle.frej@energy.lth.se 
+46 46 222 0763