Utbildning

Institutionens grundutbildning är i huvudsak inom studieinriktning energiteknik inom M-programmet men kurser ges också för Civ ing-programmet teknisk fysik samt Brandingenjörsprogrammet.

Kurser ges dels inom grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och turbulens, dels som mer tillämpade ämnen som förbränningsmotorer, kraftverksteknik, gasturbiner, gasteknik, turbulent förbränning, energianvändning och energiförsörjning, energi och miljö m.m. Mer info om respektive kurs och kursplaner finner du på LTH:s kurssida

I kurserna använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via Canvas med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som du fått via e-posten.

Som student kan du välja mellan följande specialiseringar:

 • Energy converters for sustainable transportation MVKN51 (År 3 & År 4: läsperiod 1)  7,5 hp (M, W)
  Kontaktperson: Sebastian Verhelst, sebastian.verhelst@energy.lth.se

 • Ång- och gasturbiner för hållbar kraftproduktion – med flygmotorer MVKN76 (År 3 & År 4: läsperiod 4)  7,5 hp (M)
  Kontaktperson: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se
 • Projekteringsmetodik för termiska kraftverk MVKN01 (År 5: läsperiod 1-2)  7,5 hp (M)
  Kontaktperson: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se
 • Energisystemteknik MVKP10 (År 4:läsperiod 2) 7,5 hp (F, M, MD, W)
  Kontaktperson: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se

 • Grundläggande fordonssystem MVKF15  (År 3 & År 4: läsperiod 1) 7,5 hp (M)
  Kontaktperson: Martin Tunér, martin.tuner@energy.lth.se
 • Energy converters for sustainable transportation MVKN51  (År 3 & År 4: läsperiod 1) 7,5 hp (M, W)
  Kontaktperson: Sebastian Verhelst, sebastian.verhelst@energy.lth.se
 • Avancerade förbränningsmotorkoncept MVKN55 (År 3 & År 4: läsperiod 2) 7,5 hp (M)
  Kontaktperson: Per Tunestål, per.tunestal@energy.lth.se
 • Projekt - formula student MVKP05 (År 3 & År 4: läsperiod 1-4) 7,5 hp (F, C, D, E, I, M, MD, N, Pi)
  Kontaktperson: Marcus Lundgren, marcus.lundgren@energy.lth.se

 

 

Obligatoriska

Alternativobligatoriska

Valfria kurser

 • Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods MVKP20 (År 4 & År 5: läsperiod 1) 7,5 hp (M, W, F, K, V)
  Kontaktperson: Christer Fureby, christer.fureby@energy.lth.se
 • Projekt - formula student MVKP05  (År 3 & År 4: läsperiod 1-4)  7,5 hp (F, C, D, E, I, M, MD, N, Pi)
  Kontaktperson: Marcus Lundgren, marcus.lundgren@energy.lth.se

Gemensamma och övriga kurser

 • Ingenjörsinriktad yrkesträning MVKF97  15 hp. (B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W)

 • Examensarbete i Energivetenskaper MVKM01 30 hp (F, I, M, N, W)

 • Kandidatarbete i Energivetenskaper MVKL01 15 hp (F, M, N)

 • Turbulent combustion MVKN85 7,5 hp. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24, (F, M)
  Kontaktperson: Xue-Song Bai, xue-song.bai@energy.lth.se

För mer information

Studierektor för grundutbildning

Utbildningssamordnare

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2021-09-08