Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vid Institutionen för Energivetenskaper bedrivs forskning inom följande områden:

Energihushållning

Energihushållning handlar om effektivt och miljövänligt utnyttjande av energi, särskilt i system för ledningsbunden energi, dvs. el, fjärrvärme och energigaser - tekniker som alla fordrar en omfattade infrastruktur. Ämnet utgår från den konkreta tekniken, men studerar även ekonomiska, organisatoriska och beteendevetenskapliga aspekter som är av betydelse för att förstå samspelet mellan teknik och samhälle.

Nyckelord

Energieffektiv, fjärrvärme, fjärrkyla, effekthushållning, elanvändning, gasteknik, ledningsbunden energi, värmedistribution.

Energihushållnings webbplats

Förbränningsmotorer

Inom Förbränningsmotorer utvecklar forskare fordonsmotorer. Forskning sker framförallt på HCCI-motorn, nästa generations förbränningsprocess i motorer, men även på dagens Otto- (bensin)- och dieselmotorer. En stor del av HCCI-forskningen ägnas åt styrning och kontroll av förbränningsprocessen i samarbete med förbränningsfysik, laserdiagnostik och reglerteknik.

Nyckelord

Ottomotor, Dieselmotor, Stirlingmotor, HCCI, Bränslefördelning, förbränning, strömning och gasväxling, avgaser, emissioner

Förbränningsmotorers webbplats

Kraftverksteknik

Inom Kraftverksteknik studerar forskare nya möjligheter för hur energi i bränsle på ett miljövänligt sätt kan omvandlas till el och värme. Systemstudier av kraftverk och dess komponenter (pannor, ång- och gasturbiner, pumpar, värmeväxlare och bränsleceller) studeras, såväl vid nykonstruktion som vid modifiering av befintliga system. Gruppen är framstående inom gasturbinbaserade termodynamiska processer, t ex hybridsystem på gasturbiner och fastoxidbränsleceller (SOFC).

Nyckelord

Biobränslen, förbränning, pannor, gasturbiner, ångturbiner, evaporativa gasturbincykler, SOFC – hybrid, konditionsbaserat underhållsteknik, systemstudier, kraftvärmeteknik

Kraftverkstekniks webbplats

Strömningsteknik

Strömningsteknik studerar hur flöden i gaser och vätskor beter sig under inverkan av krafter. Ett centralt forskningsområde är att beräkna kaotiska, turbulenta flöden (i t ex gasturbiner), som ofta leder till bättre omblandning, men som är svårare att beräkna än jämna flöden. Ett annat är att kontrollera den kemiska omvandlingen av luft och bränsle i förbränningsprocessen. Tillämpningar sker framförallt på motorer men även medicinska (t ex blodkärl) förekommer.

Nyckelord

Laminära, turbulenta, kompressibla, inkompressibla, inerta och reagerande flöden.

Strömningstekniks webbplats

Värmeöverföring

Värmeöverföring är ett klassiskt basämne som behandlar de matematiska och fysikaliska principer som styr överföring av värme mellan gaser, vätskor och andra materia. På LTH är forskningen inriktad på nya lösningar som ger kompakta och uthålliga värmeväxlare, bränsleceller för el- och värmeproduktion (sofc) och framdrivning (pem), samt värmeöverföring i gasturbiner.

Nyckelord

Termodynamik, värmeväxlare, bränsleceller, fasomvandling, konvektiv värmeöverföring, CFD, värmepumpar

Värmeöverförings webbplats

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2021-09-08
Glödlampa. Foto.