Aktuellt

Disputation i Förbränningsmotorer

Fredagen den 14:e oktober försvarar Nika Alemahdi sin doktorsavhandling med titeln:

ɸ-Sensitivity - A step forward in the future fuels evaluation


Fakultetsopponent: Professor Pilar Dorado Pérez, Universidad de Córdoba, Spanien

Huvudhandledare: Professor Martin Tunér, Institutionen för Energivetenskaper, LTH
 

Tid: Fredagen 14:e oktober, kl. 10.15.

Plats: Sal KC:A, Kemicentrum, Naturvetarvägen 18, Lund


Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2021-08-26