Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

Disputation i Strömningsmekanik

Fredagen den 31:e mars försvarar Miao Yang sin doktorsavhandling med titeln:

CFD modeling of biomass combustion and gasification in fluidized bed reactors


Fakultetsopponent: Professor Fabien Halter, University of Orléans, France 
Huvudhandledare: Professor Xue-Song Bai, Institutionen för Energivetenskaper, LTH
 

Tid: Fredagen 31:e mars, kl. 10.15.

Plats: Sal KC:A, Kemicentrum, Naturvetarvägen 18, Lund
 

Disputationen kan följas digitalt via Zoom: 

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2023-01-11