lunduniversity.lu.se

Energy Sciences

Faculty of Engineering, LTH

[Translate to Engelska:] Aktuellt

[Translate to Engelska:] Licentiatseminarium:
Claes-Göran Zander försvarade sin licentiatavhandling i Förbränningsmotorer den 6:e september 2010.

Disputation:
Vittorio Manente försvarar sin doktorsavhandling i Förbrännings-motorer den 24:e september 2010.

[Translate to Engelska:] Kontaktuppgifter

[Translate to Engelska:] Telefon: 046-222 92 80
Fax:       046-222 47 17

Postadress
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Besöksadress
Ole Römers väg 1, M-huset

 

[Translate to Engelska:] Internt

[Translate to Engelska:] Informationsmöte i sal M:D den 28:e september kl. 9.15

ABSENCE  används för att lägga                     in semestrar och                           tjänsteresor m.m.

[Translate to Engelska:] Intranet