Hoppa till huvudinnehåll

Termodynamik med strömningslära

  • Kurskod: MMVA01
  • Undervisningsspråk: svenska
  • Högskolepoäng: 5
  • Nivå: Grundnivå
  • Läsperiod: 1

Kursen syftar till att ge baskunskaper i klassisk termodynamik och grundläggande strömningslära.

Inom kursavsnittet termodynamik behandlas begreppen temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra), inklusive tillämpningar. Gaser och vätskors egenskaper liksom övergången mellan dessa faser studeras.

Inom kursavsnittet strömningslära introduceras först ett antal grundläggande begrepp och samband. Därefter genomgås och tillämpas olika metoder för problemlösning, baserade på integral-, differential- och dimensionsanalys. Bland dessa kan nämnas Bernoullis ekvation, impulssatsen och likformighetslagar.

Dessutom behandlas gränsskikt, omströmmade kroppar och rörströmning under inkompressibla förhållanden.

Examinationen består av tre obligatoriska hemuppgifter, ett kortare teoriprov inom termodynamik (60 min), samt en avslutande tentamen (5 timmar) bestående av en kort teoridel inom strömningslära samt fyra räkneuppgifter, två inom resp. kursavsnitt.

Kursinfo 2021 (PDF, 109 kB, ny flik)

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2022-05-09