Hoppa till huvudinnehåll

Energi och miljö i hållbar utveckling

  • Kurskod: MVKF01
  • Undervisningsspråk: svenska
  • Högskolepoäng: 6
  • Nivå: Grundnivå, fördjupad
  • Läsperiod: 1 & 2

Kursansvarig och examinator Jens Klingmann, jens.klingmann@energy.lth.se

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarhet i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Som ingenjör har du en viktig roll att påverka utvecklingen av produkter, varor och tjänster. Ingenjörer är med och konstruerar de stora tekniska system som försörjer oss med vatten, energi, IT, transporter med mera och behöver därför bakgrund, verktyg och förståelse för konsekvenser vid olika systemval.

Kursen Energi och miljö i hållbar utveckling syftar till att skapa bred förståelse för en samhällelig strävan efter långsiktigt hållbara lösningar när det gäller resursanvändning, ge insikter i energi- och produktionssystems omgivningspåverkan och de tekniska möjligheterna till förbättring utifrån miljömässigt hållbara helhetsperspektiv. Problematiken sveper från den enskilda människans livsmiljö till globala miljö- och säkerhetsperspektiv.

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2022-05-09