lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Licentiatseminarium i Värmeöverföring

An Experimental Study on Liquid-Liquid Flow in Microchannels and Pool Boiling Hat Transfer on Nanostructured Surfaces

Zhen Cao försvarar sin licentiatavhandling med ovanstående titel den 25/1.

Informell Opponent: Docent Rahmatollah Khodabandeh, KTH, Stockholm
Handledare: Professor Bengt Sundén, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Torsdagen den 25:e Januari 2017, kl. 13.15
Plats: Sal M:Q, M-huset, Ole Römers väg 1

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

Sidansvarig: