lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Licentiatseminarium i Värmeöverföring

Experimental Investigation on Endwall Heat Transfer with an Obstacle and a Vortex Generator pair

Safeer Hussain försvarar sin licentiatavhandling med ovanstående titel den 29/11.

Informell Opponent: Docent Valery Chernoray, Chalmers, Göteborg

Handledare: Professor Bengt Sundén, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Torsdagen den 29:e november 2017, kl. 13.15
Plats: Sal M:E, M-huset, Ole Römers väg 1

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

Sidansvarig: