lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Genuscertifiering


Institutionen för Energivetenskaper deltar, tillsammans med Fysiska institutionen och Geo- och ekosystemvetenskapliga institutionen, i projektet "Genuscertifiering på institutionsnivå" som leds av personalkonsulten och projektledaren Kajsa Widén. Allmän information om vad projektet går ut på och vilken målsättning som finns hittar man på följande sida på LUs web:
http://www5.lu.se/pa-online/lika-villkor/jaemstaelldhet-och-likabehandling/genuscertifiering

Syftet med projektet är att öka kunskapen om genusfrågeställningar och att skapa förutsättningar för en möjlig genuscertifiering vid institutionen. För detta ändamål har en arbetsgrupp utsetts vars uppgift är att sprida information om projektet inom institutionen samt att tillsammans med projektledaren diskutera, initiera och genomföra olika aktiviteter. Genuscertifieringsgruppen (arbetsgruppen) träffas med jämna mellanrum sedan början av 2010 och vid flera av dessa möten deltar även projektledaren. 

Vi har en bokhylla i lunchrummet på fjärde våningen (i M-huset) där man kan hitta information och litteratur med anknytning till genus och likabehandling. Litteraturtips som gäller dessa ämnen kan man även hitta på LTHs webbsidor:
http://www.lth.se/omlth/jamstalldhet/laestips/

Exempel på aktiviteter som har anordnats sedan projektet startades 

Sidansvarig: