lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation i Kraftverksteknik

Experimental and Numerical Investigations of Flames Stabilized by Swirl Flow and Bluff-body: Flame Structures and Flame Instabilities

Yiheng Tong försvarar sin doktorsavhandling med ovanstående titel den 14 november.

Fakultetsopponent: Professor Ashwani K. Gupta, University of Maryland, USA
Huvudhandledare: Professor Jens Klingmann, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Tisdagen den 14 november, 2017, kl. 10.15
Plats: Sal M:E, M-huset, LTH, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen finns tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

Sidansvarig: