lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation i Kraftverksteknik

Impacts of Alternative Combustion Diluents and Hydrogen Addition on a Swirl-Stabilized Flame Related to Gas Turbine Application

Mao Li försvarar sin doktorsavhandling med ovanstående titel den 12 december.

Fakultetsopponent: Docent Reza Fakhrai, KTH, Stockholm
Huvudhandledare: Universitetslektor Marcus Thern, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Tisdagen den 12 december, 2017, kl. 10.15
Plats: Sal M:B, M-huset, LTH, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen finns tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

Sidansvarig: