lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation i förbränningsmotorer

Marcus Lundgren försvarar som doktorsavhandling i förbränningsmotorer den 2 juni. Titeln är: Optical Diagnostics of Gasoline Compression Ignition: HCCI-PPC-Diffusion Combustion

Fakultetsopponent: Professor Jesús Benajes, Universitat Politècnica de València, Spanjen
Huvudhandledare: Professor Öivind Andersson, Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen den 2 juni 2017 kl. 10.15
Plats: Sal M:B, M-huset, LTH, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen finns tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

Disputation i förbränningsmotorer

Slavey Tanov försvarar som doktorsavhandling i förbränningsmotorer den 16 juni. Titeln är: 

Investigation of Partially Premixed Combustion in an Optical Engine
- In-cylinder Flow and Combustion Characterization

Fakultetsopponent: Professor Fabrice Foucher, Frankrike.
Huvudhandledare: Professor Öivind Andersson, Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen den 16 juni 2017 kl. 10.15
Plats: Sal M:B, M-huset, LTH, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen finns tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper. 

Sidansvarig: