lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation i Strömningsteknik

Måndagen den 10:e september försvarar Daniel Moell sin doktorsavhandling med titeln:

Modelling of Methane and Hydrogen Enriched Methane Flames in Industrial Gas Turbine Burners

Fakultetsopponent: Dr Laurent Gicquel, European Centre for Research and Advanced Training in Scientific Computing, Toulouse, Frankrike

Huvudhandledare: Professor Xue-Song Bai, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Måndagen 10:e september 2018, kl. 10.15
Plats: Sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

Sidansvarig: