lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Licentiatseminarium i Förbränningsmotorer

Den 16/3 kommer Carlos Jorques Moreno försvarar sin licentiatavhandling med titeln:

In-Cycle Closed-Loop Diesel Combustion Control with Pilot and Main Injections

Informell Opponent: Dr Andreas Thomasson vid Linköping Universitet
Handledare: Universitetslektor Martin Tunér, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen den 16:e mars 2018, kl. 13.15
Plats: Sal M:D, M-huset, Ole Römers väg 1

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

Sidansvarig: