lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation i Förbränningsmotorer

Torsdagen den 20:e december försvarar Ted Lind sin doktorsavhandling med titeln:

Application and Development of Optical Soot Diagnostic Techniques

Fakultetsopponent: Professor Alex Taylor, Imperial College London, Storbritannien

Huvudhandledare: Professor Öivind Andersson, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Torsdagen 20:e december 2018, kl. 10.15
Plats: Sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

 

 

 

Sidansvarig: