lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation i Förbränningsmotorer

Fredagen den 5:e Juni försvarar Xinda Zhu sin doktorsavhandling med titeln:

A Study of Injector Aging Effects on the Spray and Combustion

Fakultetsopponent: Professor Ingemar Denbratt, Chalmers tekniska högskola
Huvudhandledare: Professor Öivind Andersson, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Time: Fredag 5:e Juni, kl. 10.15.
Plats: Sal KC:A, Kemicentrum, Naturvetarvägen 18, Lund

Följ disputationen via: https://youtu.be/on-MlkE5hBI

 

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

Disputation i Strömningsteknik

Fredagen den 12:e juni försvarar Senbin Yu sin doktorsavhandling med titeln: 

Numerical studies of the flame stabilization related to gas turbine combustors

Fakultetsopponent: Dr. Jun Xia, Senior lecturer, Brunel University, UK

Huvudhandledare: Professor Xue-Song Bai, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen 12:e juni 2020, kl. 10.15
Plats: Sal KC:A, Kemicentrum, Naturvetarvägen 18, Lund

Följ disputationen via:

 

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

Sidansvarig: