lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Licentiatseminarium & Disputationer i Förbränningsmotorer

Fredagen den 19:e oktober försvarar Vikram Singh sin licentiatavhandling med titeln: 

Low Temperature Waste Heat Recovery in Internal Combustion Engines

Opponent: Dr Steven Lecompte, Ghent University
Handledare: Docent Sebastian Verhelst, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen den 19:e oktober 2018, kl. 13.15
Plats: Sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

 

Torsdagen den 1:e november försvarar Kenan Muric sin doktorsavhandling med titeln:

On Reduction of Nitrogen Oxides in Heavy-Duty Engines with NOx Model Feedback, PPC and SNCR

Fakultetsopponent: Dr Vincenzo Mulone, Università di Roma - Tor Vergata, Rom, Italien

Huvudhandledare: Professor Per Tunestål, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Torsdagen 1:e november 2018, kl. 10.15
Plats: Sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

 

Torsdagen den 8:e november försvarar Changle Li sin doktorsavhandling med titeln:

Stratification and Combustion in the Transition from HCCI to PPC

Fakultetsopponent: Associate Professor Francesco Contino, Vrije Universiteit Brussel, Belgien

Huvudhandledare: Docent Martin Tunér, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Torsdagen 8:e november 2018, kl. 10.15
Plats: Sal M:A, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

 

 

 

Sidansvarig: