lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation i förbränningsmotorteknik

Fredagen den 15:e juni försvarar Pablo Garcia Valladolid sin doktorsavhandling med titeln:

Experimental Investigations on Natural Gas-Diesel Dual Fuel Combustion

Fakultetsopponent: Dr Carlo Beatrice, Istituto Motori - CNR, Neapel, Italien

Huvudhandledare: Professor Per Tunestål, Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen den 15:e juni 2018, kl. 10.15
Plats: Sal MA3, Matteannexet, Sölvegatan 20, Lund

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper

Sidansvarig: