lu.se

Energivetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation i kraftverksteknik

Srikanth Deshpande försvarar sin doktorsavhandling i kraftverksteknik den 5:e maj. Titeln är:
Improved Steam Turbine Design for Otimum Efficiency and Reduced Cost of Ownership. 

Fakultetsopponent: Professor Lars O. Nord, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Huvudhandledare: Professor Marcus Thern, Energivetenskaper, LTH

Tid: Fredagen den 5:e maj 2017 kl. 10.15
Plats: Sal MA 5, Annexet (Matteannexet), LTH, Sölvegatan 20, Lund

Avhandlingen finns tillgänglig på Institutionen för Energivetenskaper.

 

 Sidansvarig: